(096) 730-18-80

Утилізація медичних відходів

Утилізація медичних відходів

Медичні відходи — це один з найбільш небезпечних видів відходів, які потребують особливого підходу до знешкодження й утилізації. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі виробляється близько 16 млрд кілограмів медичних відходів, з яких близько 20% мають інфекційний характер, як, наприклад, медичні засоби після догляду за пацієнтами з COVID-19. 

Якщо такі відходи не знищувати належним чином, вони можуть стати джерелом поширення хвороб, забруднення довкілля та загрози для життя й здоров'я людей.

Розповідаємо детальніше про види медичного сміття й те, якою має бути правильна  утилізація медичних відходів. 

Що треба знати про медичні відходи

Медичні відходи можна поділити на чотири категорії за ступенем ризику.

Категорія “А” — епідемічно найбезпечніша, до неї належать побутові відходи, що не мають контакту з пацієнтами або біологічним матеріалом (наприклад, паперове чи картонне пакування, пластиковий посуд, одяг й подібні речі).

Категорія “В” — епідемічно небезпечні відходи. Це використане медичне обладнання й інструментарій, шприци, голки, катетери, скальпелі, а також бинти, серветки, рукавички та речі, забруднені кров'ю чи іншими біологічними речовинами. Ця категорія сміття потребує спеціального збору та знешкодження. 

Категорія “С” — токсикологічно небезпечні відходи, до яких належать кров, тканини, культури мікроорганізмів, які можуть бути джерелом поширення інфекції й потребують окремої утилізації.

Категорія “D” — радіологічно найнебезпечніша категорія, до якої належать ліки, реактиви,  ртуть, радіонукліди, речовини, що містять важкі метали. Сміття цієї категорії треба збирати окремо, ізолювати й зберігати в особливих умовах.

Кожна категорія медичних відходів потребує спеціального пiдходу до утилізації. Не можна змішувати різні категорії медичних вiдходiв мiж собою або з iншими видами вiдходiв.

Якi iснують методи знешкодження медичних вiдходiв

Існує кілька методів знешкодження медичних відходів, які можна розділити на термічні й нетермічні. Термічні методи застосовують високі температури для знищення медичних відходів, наприклад, найпоширеніші з них:

  1. автоклавування — процес, при якому медичнi вiдходи піддають високому тиску й температурi (близько 121°C) у спецiальному пристрої — автоклавi. Цей метод знищує бiльшiсть мiкроорганiзмiв та зменшує об'єм медичних вiдходiв. Однак, автоклавування не підходить для гострих предметів, адже не може їх нейтралізувати;
  2. інцинерація — це спалювання медичних відходів у спеціальній печі при високій температурі (близько 1000°C), перетворюючи їх на попіл та гази. Однак, інцинерація може забруднювати повітря шкідливими речовинами, такими як діоксини та фуран.

Нетермічні методи базуються на хімічному або біологічному обробленні медичних відходів, наприклад, за допомогою дезинфекції, стерилізації, компостування чи бактеризації. 

Як оптимально утилізувати медичні відходи категорії В (рекомендації ЦГЗ)

Медичні відходи категорії “В” — це епідемічно небезпечні відходи, які мали контакт із біологічними рідинами. До них належать голки, леза, засоби індивідуального захисту, медичні вироби чи розхідні матеріали, забруднені, наприклад, кров’ю. 

Ці відходи можуть травмувати, розповсюджувати інфекційні хвороби й забруднювати довкілля. Утилізують такі відходи з урахуванням рекомендацій Центру громадського здоров'я України (ЦГЗ), який розробив спеціальний порядок їхнього обліку, збереження, перевезення та знищення. А тому  медичним закладам необхiдно:

  1. виділити спеціально обладнані приміщення для тимчасового зберiгання медичних відходів категорії “В”;
  2. пакувати такi вiдходи у стійкі герметичні контейнери для медичних відходів або спецiально позначенi пакети, які стійкі до проколів та герметично закриваються;
  3. перевозити вiдходи до пунктiв утилiзацiї спецiалiзованим транспортом;
  4. знищувати вiдходи  категорiї “В” за допомогою термiчних або нетермiчних методiв, якi вiдповiдають санiтарним нормам та екологiчним вимогам.

Важливо маркувати та сортувати медичне сміття за різними категоріями й пакувати його в надійні герметичні контейнери, які не пропускають небезпечних речовин. Тільки таке поводження з медичними відходами забезпечує ефективну утилізацію й знизить ризики для людей і довкілля.